Klassiek

1783 - Vrede van Parijs

Na langdurige onderhandelingen is op 3 september in Parijs de vrede tussen Engeland enerzijds en Frankrijk, Spanje en de opstandige Engelse koloniën in Noord-Amerika anderzijds gesloten. Een aantal Engelse koloniën wordt nu een zelfstandige staat, waarbij nog niet duidelijk is welke vorm de nieuwe statenbond precies krijgt.

Een groot probleem is dat veel kolonisten trouw zijn gebleven aan de koning van Engeland. Velen zijn tijdens de vijandelijkheden verdreven of uitgeweken naar andere Engelse koloniën. Florida wordt aan Spanje teruggegeven. In ruil daarvoor blijven de Engelsen Gibraltar bezet houden.

1804 - Napoleon tot keizer gekroond

In Parijs is de consul Napoleon Bonaparte op 2 december tot keizer gekroond. Napoleon werd door paus Pius gezalfd, maar zette zelf de kroon op zijn hoofd. De plechtigheid is met gemengde gevoelens ontvangen. In de krant, de Moniteur, is geen melding gemaakt van het gebeuren. Door zijn soldaten werd Napoleon echter luid toegejuicht. Veel mensen vragen zich af hoe lang het keizerrijk zal blijven bestaan.

Uit Wenen komt het verhaal dat de jonge toondichter Ludwig van Beethoven het titelblad van zijn derde symfonie, oorspronkelijk opgedragen aan Napoleon, heeft afgerukt. Beethoven was teleurgesteld over de zelfverheffing van de vroegere revolutionair.

1812 - Napoleon uit Rusland teruggekeerd

Op 12 december is de Franse keizer met Caulaincourt en enkele andere getrouwen in Parijs aangekomen. Het grootste gedeelte van het leger is nog onderweg. De veldtocht naar Rusland is rampzalig verlopen, maar Napoleon lijkt vastberaden opnieuw slag te leveren.

Waarnemers zien de toekomst somber in en wijzen op de moeilijke positie van de Franse legers in Spanje, waar de Spanjaarden in een zogenaamde guerrilla (oorlogje) grote afbreuk doen aan de Franse posities.