20e eeuw

1916 - Raspoetin vermoord

Op 30 december (17 december volgens de Russische kalender) is in Sint-Petersburg de beruchte Raspoetin vermoord. Deze man had als gebedsgenezer een grote invloed op de keizerlijke familie en werd algemeen gezien als de kwade genius die de keizerin wilde bewegen tot het sluiten van vrede met Duitsland.

De moordenaars zijn vermoedelijk aristocraten die ten nauwste aan de keizerlijke familie verwant zijn. In Sint-Petersburg heerst grote opluchting over de moord. Verwacht wordt dat een nieuwe regering gevormd zal worden die de oorlog met hernieuwde kracht zal voortzetten.

1938 - Kristallnacht in Duitsland

In de nacht van 9 op 10 november zijn in Duitsland door woedende menigten synagogen, huizen en winkels van joden in brand gestoken. Volgens Minister van Propaganda Dr.Goebbels zijn de vernielingen een spontane reactie op de moord op 7 november in Parijs op de ambassaderaad Ernst von Rath door een joodse jongeman.

Buitenlandse waarnemers twijfelen aan het spontane karakter en geloven dat de nationaal-socialisten de acties terdege hebben voorbereid. Er wordt geschat dat 36 mensen zijn omgekomen en een even groot aantal gewond. Alle slachtoffers zijn joden

1945 - Onvoorwaardelijke overgave van Duitsland

In een schoolgebouw in de Franse stad Reims ondertekenen admiraal Friedeburg en generaal Jodl op 7 mei de definitieve overgave van Duitsland aan de Geallieerden. Generaal Jodl spreekt nog de hoop uit dat de overwinnaars zich grootmoedig zullen gedragen, maar de sfeer is buitengewoon grimmig. Hiermee is een eind gekomen aan een gruwelijke oorlog die aan naar schatting zeventig miljoen mensen het leven heeft gekost.

Het Duitse rijk bestaat niet meer en zal bezet worden door vijandelijke troepen. Op verschillende plaatsen worden Duitse burgers gedwongen de gruwelen te aanschouwen die hun leiders in de concentratiekampen hebben aangericht. Van verzet tegen de Geallieerden is nergens sprake. De Duitse bevolking is het nationaal-socialisme duidelijk moe.

1989 - Val van de Berlijnse Muur

De Berlijnse Muur valt op 9 november 1989. Günter Schabpwski, één van de hoogste partijleiders in de DDR, houdt aan het begin van de avond een bijzondere persconferentie. Het is een unieke gebeurtenis, omdat hij bereid is vragen van journalisten te beantwoorden, wat niet gebruikelijk is in de DDR. Op een vraag van een journalist over een nieuwe reisregeling voor DDR-burgers, geeft Schabowski als antwoord: "We hebben besloten dat iedere DDR-burger de grens over mag."

Massaal trekken zowel Oost-Duitsers als West-Duitsers naar de muur. Temidden van een grandioos volksfeest hakt ieder die het wil een stuk beton uit het bouwwerk. Na 28 jaar zijn Oost- en West Duistland weer herenigd. De val van de muur betekent het definitieve einde van de koude oorlog.