Romantiek

1830 - Oproer in Brussel

In Brussel zijn op 26 augustus rellen uitgebroken. De avond tevoren was in de Munt de opera La Muette de Portici te zien geweest. De bezoekers van de voorstelling hadden de zaal zeer luidruchtig verlaten en zongen de Marseillaise.

Hun optreden is inmiddels overgenomen door het volk en heeft tot opstandjes en plunderingen geleid. Al lang is duidelijk dat veel Franstalige liberalen het voorbeeld van Frankrijk willen volgen, waar de bourgeoisie de reactionaire koning Karel X tot aftreden hebben gedwongen.

1863 - Afschaffing van de slavernij in West-Indiƫ

Met kanongebulder is in de West-Indische koloniën gevierd dat de slavernij is afgeschaft. De dag is feestelijk verlopen en ongeregeldheden hebben zich niet voorgedaan. In Suriname kregen 33.621 slaven de vrijheid. Hier is de vreugde getemperd door het zogenaamde Staatstoezicht dat inhoudt dat de slaven nog tien jaar verplicht zijn op de plantages te blijven werken. In Suriname krijgen de voormalige eigenaren 300 gulden per slaaf uitgekeerd.

Op Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Eustatius en Saba is dat bedrag 200 gulden en op Sint Maarten 30 gulden. Op dit laatste eiland was het instituut der slavernij ondermijnd doordat op het Franse gedeelte in 1848 de slavernij reeds was afgeschaft.
Allerwegen werd dank betuigd aan koning Willem III die door de negerbevolking gezien wordt als hun bevrijder.

1898 - Emile Zola verdedigt Dreyfus

Op 13 januari heeft de wereldberoemde schrijver Emile Zola in L'Auroreeen felle aanklacht ingediend tegen de Franse legerleiding die hij ervan beschuldigt willens en wetens kapitein Dreyfus ten onrechte te hebben laten veroordelen wegens landverraad. In Frankrijk wordt steeds meer getwijfeld aan de schuld van de kapitein en het land raakt over deze kwestie steeds meer verdeeld.

In het buitenland wordt veelal aangenomen dat de kapitein onschuldig is. In Frankrijk zijn clericalen en conservatieven in het algemeen overtuigd van zijn schuld en nemen radicalen en socialisten aan dat hij onschuldig is. De joodse afkomst van Dreyfus speelt ook een rol in de discussies. De aanhangers van Dreyfus hopen dat Zola's aanklacht de kansen op revisie van zijn vonnis zal verkleinen en dat de kapitein zal terugkeren uit zijn ballingschap op Duivelseiland.