Felix Mendelssohn Bartholdy

B.F. Mendelssohn
B.F. Mendelssohn

Mendelssohn facts:

naam:
 Mendelssohn Bartholdy, Felix

geboren: 3 februari, 1809, Hamburg (Duitsland)

overleden: 4 november, 1847, Leipzig (Duitsland)

job: componist, dirigent, conservatoriumdirecteur

privé: getrouwd, geen kinderen, was zelf een wonderkind

tophit: huwelijksmars

****************************

Kortom........

Mendelssohn kwam uit een rijk en hoogopgeleid gezin. Hij kreeg muziekles (piano, viool en theorie) van beroemde leraren, en gaf zijn eerste concert toen hij 9 jaar oud was.

Zijn eerste grote succes als componist was de Midzomernachtsdroomouverture die hij schreef toen hij nog maar 17 jaar oud was.

Mendelssohn was niet alleen geïnteresseerd in (en begaafd voor) muziek, hij hield ook van literatuur, wetenschap, talen, schilderkunst, sport en schaken.

Mendelssohn heeft een belangrijk rol gespeeld in het herontdekken van de muziek van J.S. Bach (die na zijn dood bijna vergeten was).

Al is hij jong gestorven, hij heeft veel gecomponeerd. Misschien is zijn beroemdste compositie wel de huwelijksmars uit deMidzomernachtsdroom, die nog steeds gespeeld wordt op trouwerijen, 150 jaar na zijn dood!

*****************

Als je meer wilt weten...

Mendelssohn werd geboren in Hamburg op 3 februari 1809. Zijn vader was bankier, zijn moeder artistiek en literair begaafd en zijn grootvader Mozes Mendelssohn was een bekend Joods filosoof. In 1812 verhuisde de familie naar Berlijn waar ze zich in 1816 "bekeerden" tot het lutheranisme. In Berlijn volgde Felix Mendelssohn muzieklessen bij de grootste namen uit die periode: Berger voor piano, Hennings voor viool en Zelter voor theorie. Felix gaf zijn eerste concert als negenjarige.

Zelter bracht hem een grote verering bij voor Bach. Dankzij het geld van zijn vader organiseerde en dirigeerde de 20-jarige Mendelssohn de eerste uitvoering van Bach's Matthäus Passion sinds de dood van de componist. Intussen was hij opgegroeid tot een veelzijdig mens. Hij had evenveel aanleg en belangstelling voor literatuur, talen, wetenschap, schilderkunst, sport en schaken als voor muziek. Op zijn zeventiende componeerde hij de Sommernachtstraum-ouverture, en toen hij begin twintig was, ondernam hij enkele grote reizen naar Italië, Engeland en Frankrijk waar hij de componisten Liszt en Berlioz ontmoette. Van hun stijl moest de conservatieve Mendelssohn niet veel hebben. In 1833 werd hij muziekdirecteur van de stad Düsseldorf, twee jaar later dirigent en conservatoriumdirecteur in Leipzig, en in 1841 en 1842 "Generalmusikdirektor" in Berlijn. Hij huwde in 1837.

Mendelssohn heeft in zijn korte leven (hij werd maar 38 jaar) veel gecomponeerd: symfonieën, ouvertures, 2 pianoconcerten, kamermuziek, een vioolconcert (heel beroemd) en veel kerkmuziek. Zijn grote oratoria Elias en Paulus worden heel vaak door RBO Sinfonia uitgevoerd, net als zijn kleinere koorwerken, zoals de vele psalmen.

Mendelssohn is helaas niet oud geworden. Door oververmoeidheid was hij een tijdlang doof. Hij werd wel weer beter,  maar bleek toch teveel van zichzelf gevergd te hebben. Hij stierf op 4 november 1847 in Leipzig aan een reeks hartaanvallen.

B.F. Mendelssohn